Català / Español  ·  TEL. 937 255 680 · EMAIL direccio@col-jesus-salvador.net
Català / Español  · 

Escola

Projecte educatiu


L'acció educativa del Col·legi Jesús Salvador parteix del principi que considera els nens, nenes i joves els principals protagonistes de la seva formació.

El nostre propòsit es oferir oportunitats per a crèixer i madurar en tots els aspectes de la personalitat.

 

MISSIÓ

La nostra missió educativa té com a finalitat el desenvolupament de la persona en quadre dimensions; personal, social, ecològica i transcendent, fent que els nostres alumnes desenvolupin al màxim les seves capacitats.

 

 

VISIÓ

Pretenem que l'escola sigui un centre de referència en el propi entorn i destaqui per la seva qualitat i el seu servei, tot prioritzant:

 

 

VALORS

                                                            

Vincles d'interès