Català / Español  ·  TEL. 937 255 680 · EMAIL direccio@col-jesus-salvador.net
Català / Español  · 

Escola

Canal Denúncia


Els valors de la Fundació Educativa Teresa Guasch, que emanen de les virtuts que conformen les Constitucions de la persona jurídica a la qual pertanyen, la Congregació de Germanes Carmelites Teresas de San José, se sustenten sobre la responsabilitat, confiança i integritat de tots els nostres col·laboradors, permetent-nos acompanyar en els processos que ajuden les persones a sortir de tota classe d'alienacions i opressions.

Per això, el nostre Manual de Prevenció de Riscos Penals recull les normes de compliments normatiu ("compliance") més exigents, més enllà de l'obligatorietat de la normativa espanyola en la matèria, com a element integrador i rellevant de la cultura corporativa tant de la Fundació Educativa Teresa Guasch, com de les obres apostòliques pertanyents a la mateixa.

Des del primer moment vam posar a disposició de totes les persones que conformen el nostre entorn (col·laboradors, alumnes i famílies), una eina per a fer valer la defensa dels principis i valors que integren aquesta cultura, com és el Canal Denúncia, mitjançant la comunicació per mitjà de correu electrònic, a fi que es pogués informar, de manera confidencial i sense por de represàlies, sobre qualsevol possible irregularitat o incompliment del Manual de Prevenció de Riscos Penals de la nostra institució.

A partir de l'entrada en vigor de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, hem ampliat els mitjans de comunicació del Canal Denúncia als següents:

Comunicació Online: Enviament d'informació mitjançant l'enllaç existent en la nostra web, disponible les 24h/365d.

Comunicació Telefònica: Comunicació d'informació mitjançant trucada al telèfon 676 137 845, disponible en horari laboral de dilluns a divendres de 9h00 a 17h00.

Comunicació Postal: Comunicació d'informació enviant-la a l'adreça postal del Servei Intern d'Informació, Carrer Providencia 6-8, 08024-Barcelona, disponible les 24h/365d.

Comunicació Personal: Comunicació mitjançant entrevista personal concertada a través de l'enllaç en línia o mitjançant correu electrònic, disponible les 24h/365d.

Comunicació per Mail: Comunicació d'informació mitjançant el seu enviament al correu electrònic específic, disponible les 24h/365d., i que és: canal.info@fetg.org.

Per saber-ne més clica el següent enllaç

Canal Ético (complylaw-canaletico.es)

Vincles d'interès