Català / Español  ·  TEL. 937 255 680 · EMAIL direccio@col-jesus-salvador.net
Català / Español  · 

Escola

Educació secundària


L'Educació Secundària Obligatòria (ESO) comprèn 4 cursos i va des dels 12 fins als 16 anys.

L'objectiu és preparar els alumnes pels estudis postobligatoris però sobretot formar persones íntegres i competents que tinguin recursos per adaptar-se a les noves professions i al món canviant en què vivim.

Donem molta importància als idiomes (a més de les hores curriculars d'anglès es fa la Visual i Plàstica en aquest idioma i una hora més de conversa amb un professor irlandès).

D'altra banda, com a optatives els alumnes poden cursar francès i alemany.

La nostra escola està totalment digitalitzada i a ESO treballen amb el seu portàtil, amb els diferents recursos que ofereix internet (onenote, ondrive, etc) i totes les aules disposen de connexió wifi i projectors a més d'altres innovacions tecnològiques. Aquests recursos permeten facilitat l'exposició de treballs a nivell informàtic i la seva presentació oral adaptant-nos a les futures ofertes laborals amb què es poden trobar.

A més, hem incorporat l'assignatura de robòtica des de 1r a 4t d'ESO.

Som una escola que oferim un ventall amplíssim d'optatives que van des de dos idiomes a banda de l'anglès (francès i alemany), primers auxilis (surten amb el certificat corresponent), tecnologia, teatre, emprenedoria i matèries que els permeten afrontar amb garanties el cicles formatius o el batxillerat segons l'especialitat que triïn (tecnològic, científic, social, humanístic o artístic).

La nostra escola participa del projecte educat1x1

Les matèries obligatòries per 1r, 2n. i 3r són les següents:

 • Llengua i literatura Catalana
 • Llengua i literatura Castellana
 • Anglès
 • Ciències Socials (Geografia i Història)
 • Ciències de la Naturalesa (Biologia i Física i Química)
 • Matemàtiques
 • Tecnologies
 • Música
 • Educació Visual i Plàstica
 • Religió
 • Educació Física
 • Tutoria
 • Treball de síntesi
 • Educació per a la ciutadania (només a 3r)

Les matèries optatives que oferirà el centre seran: Alemany, Informàtica, Francès, Cultura clàssica i Reforç de Català, Castellà i Matemàtiques.

Les matèries obligatòries de 4t són les següents:

 • Llengua i literatura Catalana
 • Llengua i literatura Castellana
 • Ciències Socials (Història)
 • Matemàtiques
 • Educació Física
 • Religió
 • Tutoria
 • Treball de recerca

i podran optar per 3 de les àrees següents:

Consulta tota la informació de les matèries optatives de 4t d'ESO

Vincles d'interès