Català / Español  ·  TEL. 937 255 680 · EMAIL direccio@col-jesus-salvador.net
Català / Español  · 

Escola

Calendari Escolar


 

 

Les festes de lliure disposició van ser aprovades en la seva reunió ordinària del Consell escolar del centre en data 27.06.22

 

El dia 20 de desembre i 21 de juny les classes acabaran a les 13 h.

 

Durant l'última setmana de juny i durant el més de juliol, l'escola oferirà el CASAL D'ESTIU pels alumnes d'infantil i primària.

 

 

Vincles d'interès