Catalŕ / Espańol  ·  TEL. 937 255 680 · EMAIL direccio@col-jesus-salvador.net
Catalŕ / Espańol  · 

Projectes


3 Fotos

TELS

The palce of learning

Dins del marc d'innovació educativa, el col·legi ha impulsat, elaborat i executat amb èxit el projecte TELS, uns projecte d'innovació basat en la transformació dels espais per tal que siguin generadors d'aprenentatge. Sota aquest acrònim trobem els mots the Think, Enquire, Learn i Share on es posa en el centre de l'aprenentatge a l'alumne/a. Tenir una idea, qüestionar-se un enfocament, aprendre en base uns processos i aconseguir un resultat per compartir forma part intrínseca d'aquesta transformació dels espais, on des del buit, l'alumne/a i el docent arriben a omplir de contingut i a la vegada d'aprenentatge.

La transformació dels espais no es basa només en la construcció d'un espai anomenat TELS sinó que també un canvi en el paradigma de la suggestió que ens pot portar a establir unes atmosferes determinades que facilitin uns determinats aprenentatges, basats en les metodologies que millor s'adaptin a cada moment. D'aquí s'hagi fet un treball de transformació d'espais a nivell estructural de centre, començant pels serveis, passant per l'espai Dinàmiks, l'Atelier, entre molts d'altres. Aquest projecte va més enllà de disposar d'uns espais polivalents, amables estèticament o funcionals i ofereixen al docent i l'alumne una oportunitat única per desenvolupar qualsevol procés d'aprenentatge que pugui imaginar. Per exemple, que bé ho han passat a Dinamiks els nens i nenes d'Infantil fent de Pirates

Nou espai Aterlier

L'obertura d’un nou espai basat en el projecte TELS és Atelier. Inspirat en la filosofia Reggio Emilia impulsat a mitjans del segle XX a Emilia Romanga (nord d’Itàlia), l’espai Atelier del col·legi Jesús Salvador, s’esdevé un espai generador d’aprenentatge o els nens i nenes poden expressar des de la vessant artística sentiments, creacions, emocions i un llarg ventall de manifestacions plàstiques. La inspiració de l’espai va lligada a la sensibilitat vers la natura i el planeta, respectant la diversitat i la bellesa del que ens envolta. La majoria de materials son naturals, reciclats o reutilitzats. Centrada en 4 racons l’alumne/a és convidat a elaborar un procés d’inspiració, experimentació, creació i exposició de les seves obres sense topalls a la seva imaginació

 L’espai Atelier  s’esdevé un espai generador d’aprenentatge on els nens i nenes poden expressar des de la vessant artística sentiments, creacions, emocions i un llarg ventall de manifestacions plàstiques

 

 

Vincles d'interčs