Catalŕ / Espańol  ·  TEL. 937 255 680 · EMAIL administracio@col-jesus-salvador.net
Catalŕ / Espańol  · 

Serveis

Equip d'orientació


El nostre equip d'orientació es un servei que ofereix l'escola de manera interna que atén a l'alumnat de l'escola i les seves famílies de totes les etapes educatives. El nostre equip està compost per dues psicòlogues i dues mestres d'Educació Especial.

A més comptem amb la col·laboració psicopedagògica dels Equips d'Assessorament Psicopedagògic (EAP) del Departament d'Ensenyament.

Les principals tasques de l'equip d'orientació estan descrites al Pla d'Atenció a la Diversitat, on es recullen totes les actuacions i mesures educatives que pretenen donar resposta a les necessitats de cada alumne/a, generant un entorn inclusiu.

A més, tenen la tasca d'orientar i ajudar als alumnes que finalitzen la ESO i d'aquesta manera guiar-los i acompanyar-los en el seu procés de canvis i decisions.

Vincles d'interčs
Arxius d'interčs