forex trading logo

CONCURS LITERARI JOAN OLIVÉ

    CLÀUDIA VALLADARES GUANYA EL 1r  PREMI DEL CONCURS LITERARI  JOAN OLIVÉ   EL DIA 7 ...

FESTIVAL FI DE CURS EDUCACIÓ INFANTIL 2017-18

El passat 26 de maig els nenes i nenes d'Educació Infantil del Col·legi Jesús Salvador, van representar davant de tots els...

Concurs Bíblic

              DISSABTE  19 DE MAIG es va celebrar a Terrassa el ...

Camino de Santiago

Full d'inscripció Hoja de inscripción

Marxa Solidària

      {slider=VIII MARXA SOLIDÀRIA} Malgrat les inclemencies i inconvenients, volem agrair la parti...

Casal D'estiu

CASAL D'ESTIU 2018   El dijous 14 de Juny a les 17:45 hores hi haurà la reunió del CASAL D’ESTIU a la sal...

 • CONCURS LITERARI JOAN OLIVÉ

 • FESTIVAL FI DE CURS EDUCACIÓ INFANTIL 2017-18

 • Concurs Bíblic

 • Camino de Santiago

 • Marxa Solidària

 • Casal D'estiu

escola cristiana  Cambridge English Generalitat de Catalunya Sabadell Agenda 21 clickedu 

Accesos Directes

 

A la Llar d'Infants Menu Mensual

Login a clickedu

  Nom d'usuari  
  Contrasenya   
 
   
 

No puc accedir

Segueix-nos i participa

Canal TV       

Canal Youtube

Lema del curs

Parlem de...

Xaxes Socials

Llegir per créixer

La importància del joc

Tria escola

Fins quan la pipa?

Ús del whatsapp

Inici > Estudis > Educació Primària
Educació Primària Imprimir E-mail
Lunes, 19 de Septiembre de 2011 18:56

 

L’Educació Primària abarca als nens i nenes de 6 a 12 anys. S’estructura en tres cicles:

Cicle Inicial (6-8 anys) * LOE Curs 2007-08

Cicle Mitjà (8-10 anys) * LOE Curs 2008-09

Cicle Superior (10-12 anys) *LOE Curs 2009-10
 

ÀREES

 • Llengua i literatura Catalana
 • Llengua i literatura Castellana
 • Anglès
 • Matemàtiques
 • Coneixement del medi natural, social i cultural
 • Educació Física
 • Educació Artística (en llengua anglesa)
 • Religió
 • Educació per la ciutadania i els drets humans (només a 6è.)
 • Tutoria

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

TALLER DE LLENGUA

TALLER DE MATEMÀTIQUES

BIBLIOTECA

TALLER D'ANGLÈS

TIC, Informàtica


OBJECTIUS

L’educació primària ha de contribuir a:

a) Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per ser un ciutadà
o ciutadana lliure capaç de prendre compromisos individuals i col·lectius, respectar els
drets humans i acceptar el pluralisme propi d’una societat democràtica.

b) Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits
d’esforç i treball en l’estudi, així com actituds de confiança, amb iniciativa personal,
autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès i creativitat en
l'aprenentatge.

c) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i
resoldre conflictes de manera pacífica tant en l’àmbit familiar com en l’àmbit escolar i
social.

d) Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre les
persones, facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de si mateixos positiva i
equilibrada i adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre
homes i dones i la no discriminació de persones amb discapacitats; defensar l’aplicació
dels drets humans en tots els àmbits de la vida personal i social, sense cap tipus de
discriminació.

e) Conèixer i utilitzar de manera apropiada tant la llengua catalana, com la llengua
castellana, i en el seu cas l’aranès, així com una llengua estrangera, i desenvolupar
hàbits de lectura.

f) Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en la resolució de
problemes que requereixin la realització d'operacions elementals de càlcul,
coneixements geomètrics i estimacions, i ser capaç d’aplicar-les a les situacions de la
vida quotidiana.

g) Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper, reforçant així
el sentiment de pertinença i arrelament al país i la capacitat d'extrapolar aquests
coneixements al món en general; comprendre, a partir de l’observació de fets i
fenòmens senzills, els principals mecanismes que regeixen aquest entorn per tal de
ser capaç de prendre compromisos responsables per mantenir-lo o introduir elements
de millora.

h) Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la
construcció de propostes visuals.

i) Iniciar-se en la utilització per a l'aprenentatge de les tecnologies de la informació i la
comunicació, seleccionar i valorar la informació rebuda o aconseguida per mitjà de les
tecnologies de la informació i de la comunicació.

j) Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en la
manera de relacionar-se amb els altres, així com una actitud contrària a la violència,
als prejudicis de qualsevol mena i als estereotips sexistes.

k) Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos
propis, a fi de resoldre de manera creativa problemes, situacions personals i
necessitats de la vida quotidiana.

l) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres,
respectar les diferències i utilitzar l'educació física i l'esport per afavorir el
desenvolupament personal i social.

m) Adquirir els elements bàsics d’una correcta educació vial i les actituds de respecte
que afavoreixin la prevenció d’accidents de trànsit.

n) Conèixer i valorar els animals més propers a l'ésser humà i adoptar comportaments
que afavoreixin la seva protecció.
 

Més informació a:

http://www.gencat.net/educacio/estudis/frame2.htm

Última actualización el Martes, 20 de Octubre de 2015 11:14
 


Col·legi Jesús Salvador · Telèfon: 937 25 56 80 · Fax 937 27 81 81 · C/ D'Àngel Guimerà, 16