forex trading logo

ACTES DE NADAL

ACTES DE NADAL CANTADA NADALES I AMBAIXADOR   Com cada any celebrarem l’arribada del Nadal al col·legi amb els ...

Compra On-line

Ja disposeu de l'espai per a la compra de llibres i del netbook (en el cas de l'ESO). Feu clic a la imatge que correspongui per en...

Llibres de text

Aquests són els llibres de text per al curs 2018 - 2019 ordenats per etapa i curs. A PARTIR DEL 1 DE JULIOL Podeu fer la compra on-...

CONCURS LITERARI JOAN OLIVÉ

    CLÀUDIA VALLADARES GUANYA EL 1r  PREMI DEL CONCURS LITERARI  JOAN OLIVÉ   EL DIA 7 ...

FESTIVAL FI DE CURS EDUCACIÓ INFANTIL 2017-18

El passat 26 de maig els nenes i nenes d'Educació Infantil del Col·legi Jesús Salvador, van representar davant de tots els...

Concurs Bíblic

              DISSABTE  19 DE MAIG es va celebrar a Terrassa el ...

 • ACTES DE NADAL

 • Compra On-line

 • Llibres de text

 • CONCURS LITERARI JOAN OLIVÉ

 • FESTIVAL FI DE CURS EDUCACIÓ INFANTIL 2017-18

 • Concurs Bíblic

escola cristiana  Cambridge English Generalitat de Catalunya Sabadell Agenda 21 clickedu 

Accesos Directes

 

A la Llar d'Infants Menu Mensual

Login a clickedu

  Nom d'usuari  
  Contrasenya   
 
   
 

No puc accedir

Canal Youtube

Lema del curs

Parlem de...

Xaxes Socials

Llegir per créixer

La importància del joc

Tria escola

Fins quan la pipa?

Ús del whatsapp

Inici > Estudis > Educació Primària
Educació Primària Imprimir E-mail
Lunes, 19 de Septiembre de 2011 18:56

 

L’Educació Primària abarca als nens i nenes de 6 a 12 anys. S’estructura en tres cicles:

Cicle Inicial (6-8 anys) * LOE Curs 2007-08

Cicle Mitjà (8-10 anys) * LOE Curs 2008-09

Cicle Superior (10-12 anys) *LOE Curs 2009-10
 

ÀREES

 • Llengua i literatura Catalana
 • Llengua i literatura Castellana
 • Anglès
 • Matemàtiques
 • Coneixement del medi natural, social i cultural
 • Educació Física
 • Educació Artística (en llengua anglesa)
 • Religió
 • Educació per la ciutadania i els drets humans (només a 6è.)
 • Tutoria

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

TALLER DE LLENGUA

TALLER DE MATEMÀTIQUES

BIBLIOTECA

TALLER D'ANGLÈS

TIC, Informàtica


OBJECTIUS

L’educació primària ha de contribuir a:

a) Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per ser un ciutadà
o ciutadana lliure capaç de prendre compromisos individuals i col·lectius, respectar els
drets humans i acceptar el pluralisme propi d’una societat democràtica.

b) Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits
d’esforç i treball en l’estudi, així com actituds de confiança, amb iniciativa personal,
autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès i creativitat en
l'aprenentatge.

c) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i
resoldre conflictes de manera pacífica tant en l’àmbit familiar com en l’àmbit escolar i
social.

d) Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre les
persones, facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de si mateixos positiva i
equilibrada i adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre
homes i dones i la no discriminació de persones amb discapacitats; defensar l’aplicació
dels drets humans en tots els àmbits de la vida personal i social, sense cap tipus de
discriminació.

e) Conèixer i utilitzar de manera apropiada tant la llengua catalana, com la llengua
castellana, i en el seu cas l’aranès, així com una llengua estrangera, i desenvolupar
hàbits de lectura.

f) Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en la resolució de
problemes que requereixin la realització d'operacions elementals de càlcul,
coneixements geomètrics i estimacions, i ser capaç d’aplicar-les a les situacions de la
vida quotidiana.

g) Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper, reforçant així
el sentiment de pertinença i arrelament al país i la capacitat d'extrapolar aquests
coneixements al món en general; comprendre, a partir de l’observació de fets i
fenòmens senzills, els principals mecanismes que regeixen aquest entorn per tal de
ser capaç de prendre compromisos responsables per mantenir-lo o introduir elements
de millora.

h) Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la
construcció de propostes visuals.

i) Iniciar-se en la utilització per a l'aprenentatge de les tecnologies de la informació i la
comunicació, seleccionar i valorar la informació rebuda o aconseguida per mitjà de les
tecnologies de la informació i de la comunicació.

j) Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en la
manera de relacionar-se amb els altres, així com una actitud contrària a la violència,
als prejudicis de qualsevol mena i als estereotips sexistes.

k) Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos
propis, a fi de resoldre de manera creativa problemes, situacions personals i
necessitats de la vida quotidiana.

l) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres,
respectar les diferències i utilitzar l'educació física i l'esport per afavorir el
desenvolupament personal i social.

m) Adquirir els elements bàsics d’una correcta educació vial i les actituds de respecte
que afavoreixin la prevenció d’accidents de trànsit.

n) Conèixer i valorar els animals més propers a l'ésser humà i adoptar comportaments
que afavoreixin la seva protecció.
 

Més informació a:

http://www.gencat.net/educacio/estudis/frame2.htm

Última actualización el Martes, 20 de Octubre de 2015 11:14
 


Col·legi Jesús Salvador · Telèfon: 937 25 56 80 · Fax 937 27 81 81 · C/ D'Àngel Guimerà, 16