Català / Español  ·  TEL. 937 255 680 · EMAIL secretaria2@col-jesus-salvador.net
Català / Español  · 

Pastoral

Valors


Els valors com a fonament indispensable per a la formació integral de la persona. Compromesos amb els valors cristians, implicats amb el medi ambient i amb els que més ho necessiten. Els nostres alumnes responen amb integritat davant de la vida i l'entorn més immediat i global sempre des de el carisma de les Germanes Carmelites Tereses de Sant Josep.

Arxius d'interès